Poezie

Verschrankung

Publicat pe

Verschrankung te priveşti încontinuu în oglinda din mine îmi tot vine să ţâşnesc furios din spatele ei să o fac ţăndări să mă renasc subit dar de cele mai multe ori mă ascund pe furiș pe sub unghiile tale chircit mă tot spăl cu roua din palme până orbesc apoi adun toţi laurii crescuţi pe canale și îi arunc într-un mărfar pe dig cu speranța că într-o zi voi fugi cu el sunt sigur doar dacă liniile de cale ferată nu se vor destrăma în dantele subțiri cum s-a mai întâmplat cândva atunci s-au strâns într-un bulgăre mare de zahăr ars ți s-a tot rostogolit peste griji într-o conexiune cuantică cu impotența mea de a […]

Poezie

Poem de dragoste scris neglijent într-o zi oarecare

Publicat pe

Poem de dragoste scris neglijent într-o zi oarecare cum îţi mişcai şoldurile, de la o margine la cealaltă a zării luna se unduia şi ea a dorinţă plutea în aer vraja carnală taina trecea în goană și un pâlc de fluturi şi cai şi copitele lor de fum cu potcoave de brumă tropăiau în cer cu potcoave de fier bântuiau câmpia o herghelie de mânji în oasele luminii priveam de sub pruni cum tulbură tihna doi guguștiuci – dacă uiţi să mă strigi nu mai exist mi se umezesc palmele de atâta tristeţe de atâta singurătate de încremenire în lumina căpruie a ochilor tăi noaptea îşi trăieşte orele în umilinţă cu picioarele goale răzvrătite alergai […]

Poezie

Cum mi se duce toamna

Publicat pe

Cum mi se duce toamna cum mi se duce toamna şi vine iarna în sufletul meu cu înluminări reci şi flori pălite în ger înecate în ape grele geruite până la sânge voi pribegi derutat din clipă în altă clipă poate trist şi paşii îmi vor fi totuna cu urma câmpia ghemuită sub cuci cum stau ei călare pe vânt cu clonţuri de fier şi pieptul teşit cu miriştile zbârlite stingher cu morile în spate şi duzii în echer coboară luna în stâne cu lupii răi după ea flămânzi doi câte doi cu ochii scânteind sunt nouă sorţi în lume sunt nouă ceruri căzute bezmetic în ţărână cine ar fi crezut eu la vânătoare de […]

Poezie

Copil din crin

Publicat pe

Copil din crin mă tot străbate drumul de fier din ochi şi până în talpi pe piept tot şine de cale ferată zici că sunt corzi imense de ţambal hei, sunt poetul surd cu ochii însămânţaţi cu zare căprui în carne îmi creşte umbră ca un ghemotoc de întuneric tu eşti zmeul care se tot înalță și nu am mai avut sfoară să te țin aproape poate eşti pasărea pictată în fereastra postului de miliţie din sat şi coastele îţi sunt zăbrelele ce-ţi ţine zborul ferecat se pare că Dumnezeu e artist la trapez, la circul şchiop din Fayoum hei, câtă pădure am despicat cu pieptul cu drujba în rapel mi s-a spus că m-am […]

Poezie

Câmpia frântă

Publicat pe

Câmpia frântă motto: „Sunt câţiva morţi în oraş, iubito…” se închide un ciclu din mirişte se înalţă nălucă mama Gea apa nebăută din ochii tăi câmpie vezi miei şi caii sălbatici cum fulgeră ţărâna cu osul copitei te frânge din şale în două brăzdarul seminţele sterpe te puşcă adânc în piept din tine nu vor mai răsări lanuri nici luna nici cucii nici duzii scunzi nici heleştee doar asfalt şi sticlă simţi cum oraşul îţi pătrunde în vene cum toarnă beton peste glie şi cum se sfârşeşte zarea ţăranului în blocuri strâmbe la moartea ta fără priveghi câmpie se mai abat doar călători albiți de vreme ca mine veniți pe drumuri neştiute din cer ori […]

Poezie

Uluială ecleziastică

Publicat pe

Uluială ecleziastică cineva mi-a zis că Dumnezeu este făcut şi el din har din pământ şi carne de un Dumnezeu al dumnezeilor care la rândul lui este şi el făcut din har pământ şi carne de un Dumnezeu al Dumnezeului dumnezeilor şi tot aşa până când totul devine un mare nimic căruia noi muritorii în plin elan mistic i-am zis har dumnezeiesc   Share

Proză

Tehnologia culturii de guri

Publicat pe

Tehnologia culturii de guri (sau cum să faci bani lovind cu scândura peste gură) Cică gura o închide doar pământul. Așa se întâmplă și la noi în sat, mai ales de când au câștigat alegerile socialiștii, când gura vorbește ce nu trebuie, stăpânul ei toarnă un pumn de țărână și o astupă pe moment, dacă tot nu vrea să tacă, atunci vecinii într-o stare de solidaritate exaltată îi toarnă o roabă cu pământ negru și bine mărunțit, drept în cerul gurii, îl îndeasă bine cu maiul apoi se prind de mâini și se dau zuruind pe topoganul din piața publică și dacă tot și tot nu tace, atunci cel mai de vază membru al consiliului […]

Poezie

Modificație

Publicat pe

Modificație cum trec anotimpurile peste oasele mele trosnind și cum le cad frunzele și ramurile odată cu timpul și cum vine iarna cu gerurile ei şi le lasă urme adânci desfrânate ca de şenile în carne mamele îşi cară cu dricul fii în cimitirele de țărână şi îi plâng cu vorbe adânci în dogoare și argint sare și rugină în poduri de aer de taverne de fum poetul îşi plimbă versurile albe cu lanțul şi fierul zalelor zornăie strident neînchipuit de greu se mai aud şi paşi târşiţi pe coridoare şi poştaşul ţipând şi fata bălaie cum moare şi cum uitarea roade din tine cea frumos aşezată pe raftul de scrum nici nu ştii cât […]

Poezie

Fiara

Publicat pe

Fiara fiara din fiară crescută adânc brațele tale ca niște ierburi ciudate și cum umbli în mine carne tremurândă prin cotloanele sufletului prin umăr prin oase fluierând frunze alb albastre rănite de multe ori strivite sub orgoliul meu colțuros și greu ca o stâncă doar ochii tăi hăruiți cu lumină de nimfă strălucesc puternic dragostea ta o tornadă de emoții și trupurile noastre flămânde ca niște fiare vrăşmaşe sfâşiindu-se eu îți sorb lacrimile târzii tu îmi bei sângele cu o voluptate nebună apoi strălucești o viață întreagă până mă nasc din nou și cresc drept și luminos ca o rază păgână de data asta în locul buzelor mi-au crescut aripi de fluturi în locul ochilor […]