Stângăcie umilă

poate ar fi trebuit să mă nasc ceas
să pot să-mi potrivesc viața
ori de câte ori îmi rămâne în urmă
dar m-am născut om
bulgărele acela de lumină
o fărâmă de duh de țărână de rouă
și dumnezeire

poate ar fi trebuit să mă nasc pasăre
să mă înalț ori de câte ori mă împiedic
de o grijă
dar m-am născut ou
sub o aripă de înger
un sâmbure de zbor
ori picături de umbră și lumină

poate ar fi trebuit să mă nască pe mine
să mă zidesc altar în piatră
din sânge și foc
dar m-am născut în grabă
într-o stângăcie umilă

Categorii

Lasă un răspuns