Luni, începutul apocalipsei. Mielul

abia de mă trezesc sunt tot durere cruntă în oasele moi
tocmai a început apocalipsa, e luni, ca o revoluţie roşie de pluş
pe tâmpla mea de cretă stă înfipt un corb cu ochii scurşi
din umeri îmi cresc aripi grele negre sunt doar un demon
Dumnezeu aruncă în stele cu tigve de cai sau de arhangheli
din ținutul Magdala până în câmpia mea doar fum
pământul ca o rană putredă în care colcăie viermi şi puroi
din nori e tot o zbatere de pleoape şi moarte în ochii căprui
un cârd năuc de popi cu bărbi şi cruci din lemn de nuc
se năpustesc peste fetele virgine răstignite în altare de fier
atât de pure jertfe de carne şi de sânge cu părul bălai
prin roşii burlane se scurge noroiul din cer până în râurile verzi
în urma mea încă se preling picioare lichide şi unghii
sună din trompete îngeri imberbi mă înalţ peste case şi cânt

este ştiut mântuirea noastră stă în mielul jertfit
e singurul care poate deschide peceţile cerului iar sângele lui scurs
arde pe frunţile noastre mieii lui spune sfântul Andrei
“Fericiţi cei care prin durerile vremelnice şi-au agonisit odihna veşnică”
dar fiara îi seamănă mielului coarnele ei sunt asemenea aveţi grijă

din Sionul cel vechi mirosind a tămâie coboară în câmpie Mielul
şi-n slava lui va fi înconjurat de o sută patruzeci şi patru de mii de ţărani
ca de arhangheli
în sufletelor lor e toată fecioria lăuntrică şi bărbăţia de străjeri
a neamului ce se ridică cel ce va da ordinea veşnică a lumii
– pe tâmpla câmpiei e scris cu foc numele Lui şi al tatălui duh

din biserica ridicată din carnea câmpiei şi din sângele meu
undeva în pântecul cerului pereţii trosneau picurând sfinţi din zugrăveli
peste noi răstigniri şi învieri jertfelnice spre drumul golgotei
între oamenii Mielului ţăranii şi omenii fiarei sădiţi adânc în noi
e lupta, războiul acela înspăimântător
spre iubirea veşnică urmează-l pe Miel se aude o voce stinsă din sânge
din pământ s-a ridicat Antihristul în pământ îl vom stinge
sub brazdă să încolţească lanul
şi a trecut o zi prima zi şi se face marţi şi se face moarte

Categorii

Lasă un răspuns