• Câmpia în genunchi,  Poezie

  Joi. Grifonul

  suntem cumva blestemaţi trecutul s-a dezlănţuit crâncen ca o fiară peste noi până la ultima firimitură de viaţă până la ultima îndreptare semeaţă pentru fiecare greşeală ni se fărâmă câte şapte oscioare nici nu-mi puteam închipui cât de multe oase sunt zidite în noi ca într-o cetate bucăţi de câmpie în tranzit purtate pe aripi de vânt Vântul din Sud cu corpul de leu şi capul pasăre Grifonul e Fiarei stăpânul Bestiarului în ziua a patra ziua de soldă, unde sunt soldaţii mei? Rap rap bocancii în cer cu craniul de vultur în stânca de cretă adică cu greu a fost scos la lumina umbrită ca o închisoare cu ziduri…

 • Câmpia în genunchi,  Poezie

  Miercuri. Liliacul angelic

  mă rezemam cu ochii de tăria cerului ochii bestiei sângerau în întuneric era îmbrăcată în aur bolboroseam în pumni vorbe neînţelese iar lumea se destrăma de-atâtea pedepse le vorbeam păsărilor şi ele loveau năprasnic aerul cu aripile arse de vânt ca nişte cioturi deodată calea ferată veche se năpustea în câmpie cu şinele lucind cu pietrele în urmă deasupra plutea liliacul angelic agăţat de lună cea mai întunecată plăsmuire vopsită psihedelic când deodată totul se scufundă în moarte în întuneric e şi câmpia stearpă nicio lumânare în ferestre nicio lumină nu poate licări în casele joase din lut frământat privirile mele scotocesc în întuneric tot scotocesc până când liliecii vin…

 • Poezie,  Ucigașii de vise

  Salonul de trecere

  ce sărbători avem aici în salonul unu etajul trei spitalul parcă era o maşinărie cu roți dințate folosită să aleagă morţii dintre vii aici până şi asistentele sunt bolnave atât de bolnave încât noi cei care ne mai ţinem încă pe picioare stăm la căpătâiul lor şi le punem comprese şi gheaţă pe soartă sau pe pieptul turtit cu sânii înghițiți de trup și unde moartea râcâie în carne după sânge şi de unde nimeni nu a întors măcar un gând din când în când la ferestre ni se arată parașutistul divin îmbrăcat în flăcări creștin și autist și nu știu de ce numai noi doi iubito vedeam semnele lăsate…

 • Bestiarul și săptămâna apocaliptică,  Câmpia în genunchi,  Poezie

  Marţi. Puricele ucigaş

  şi s-a deschis cerul pentru cel adevărat o armată de inorogi a întunecat zarea iar cel credincios îmbrăcat cu zale peste cămaşa înmuiată în sânge cu ochii de foc cu vorba măciucă ooo, cum trosneau capetele celor care ridicau privirea din colb spre lumina de dincolo de supunere cel care călărea inorogul alb cu numele scrijelit pe frunte şi pe a cărui limbă de paloș e scris să ne desprindă visul dintr-o lovitură – mi se mai întâmpla să înfloresc cum mi se mai întâmpla şi să mor de fiecare dată când îmi reuşea câmpia dintr-o brăzdă grea şi câteva boabe îi frământam cu dragoste ţărâna până îi dădea lacrimile…

 • Câmpia în genunchi,  Poezie

  Copilul nostru

  îmi amintesc cum făceam noduri batistei să nu uităm că suntem că am zburat cândva ţinându-ne de mână lângă sobă bunica torcea lâna de aur când obosea împletea aripi de înger la fereastră maică-mea ţesea ştergare de borangic pe care le împăturea frumos în lăzile de zestre în casă mirosea a busuioc a boabe de porumb fiert şi a mere ţinute în fân, aduse de la munte tu îmi brodai pe umeri crini era o iarnă grea – nu ştiu cum dar numai iarnă se întâmplă de o vreme în viața mea pe cer se mai aude câte un înger căzând lui Dumnezeu îi atârnă de pleoape lacrimi grele de…

 • Poezie,  Ucigașii de vise

  Scrisoare către tine de nicăieri

  De n-ai fi fost tu, ar fi trebuit să uit să mă mai nasc. Aş fi fost pierdut și aş fi trăit departe de tine, singur al nimănui De n-ai fi fost tu, vânt m-aș fi făcut să te caut de n-ai fi fost te-aș fi inventat ca pe o mașină cu aburi înainte să mă nasc Dumnezeu mi-a sădit mai întâi iubirea pentru tine în suflet, m-a scăldat în lumină şi m-a trimis la tine, dar m-am rătăcit m-am tot rătăcit până m-am pierdut la mama în pântec apoi dintr-o întâmplare ne-am cunoscut şi m-am îndrăgostit de tine, fără să vreau, fără să ştiu. Neştiute, sufletele noastre cumva s-au…

 • Câmpia în genunchi,  Poezie

  Străjerul

  Cum dorm îngerii Domnului în boabele de grâu toată iarna ca şi cum cerul celest ar hiberna în pâine sau poate zeii zeii ar sta la pândă ar ţâşni primăvara printre pietrele morii până la noi în suflet deasupra tuturor stă un ţăran cu privirea pierdută în zare şi cu raza lunii înfiptă adânc în piept până la oase e străjerul duhnind a câmpie semănând cu un munte împovărat de o cruce. Toamna alţi îngeri îşi găsesc locul în rădăcina firava a firului de grâu simţi cum urcă pământul în el până la cer bolborosind cuvinte neînţelese sau cum îşi ia câmpia de subsuori şi o aruncă năprasnic peste sat…

 • Critică & recenzii

  Petre Ioan Creţu sau eremitul din Slobozia

  Șerban Codrin           Poetul cu multiple roluri, Horia Gârbea, printre care traducător strălucit şi comentator competent al unor piese de teatru de William Shakespeare în excepţionala ediţie patronată de marele anglist George Volceanov, şi-a luat în serios o ambiţie: să impună lumii literare un nume de calitate, până mai ieri necunoscut. L-a individualizat „eremitul din Slobozia”. Petre Ioan Creţu a debutat cu poezie în anii ’70 ai secolului trecut, ca să renunțe brusc să mai scrie în 1983, din motive încă numai de el știute. Îmbolnăvindu-se în 2006, a suferit în spitale şi sanatorii. Devenit locuitor al Sloboziei, preferă retragerea, în cea mai mare parte a timpului, în casa părintească…

 • Bestiarul și săptămâna apocaliptică,  Câmpia în genunchi

  Luni, începutul apocalipsei. Mielul

  abia ce m-am trezit sunt o durere cruntă în oasele moi tocmai a început apocalipsa, e luni pe tâmpla mea de cretă stă înfipt un corb cu ochii scurşi din umeri îmi cresc aripi și grele negre m-am transformat în demon Dumnezeu aruncă în stele cu tigve de cai sau cu arhangheli din ținutul Magdala până în câmpia mea e doar fum pământul e ca o rană putredă în care colcăie viermi şi puroi e tot o zbatere de pleoape şi moarte în ochii căprui un cârd năuc de popi cu bărbi şi cruci din lemn de nuc se năpustesc peste fetele virgine răstignite în altare de fier atât de…

Scroll Up